Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Voimaa kehosta henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 2.7.2020.

Viimeisin muutos 4.8.2020.

1.Rekisterinpitäjä

Inkeri Väisänen

info@voimaakehosta.com

Omapaja -Kevytyrittäjä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Inkeri Väisänen

info@voimaakehosta.com


3.Rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaiden yhteydenpitoon, asiakassuhteen ylläpitoon, sekä sähköiseen tiedottamiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään kun asiakas rekisteröityy varausjärjestelmään, ilmoittautuu tunnille, lähettää yhteydenottopyynnön tai ilmoittaa ostavansa tarjoamamme palvelun. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja kerääminen ja käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme asiakkaalta seuraavat tiedot: Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, sekä mahdolliset laskutustiedot.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Kun asiakas poistuu varausjärjestelmästämme rekisteröidyt tiedot poistetaan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Kaikki asiakkaan omalla suostumuksella annetut tiedot ovat luottamuksellisia.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa Internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätietojen laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden kautta, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet ovat tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot ovat lukollisen oven, käyttäjätunnuksin sekä salasanoin suojattuja. Rekisterin ylläpitäjä huolehtii asianmukaisesta virustorjunnasta ja päivityksestä. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksissa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia henkilötietorekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisterin yhteyshenkilölle Inkeri Väisänen info@voimaakehosta.com. Emme tarkasta pyynnön lähettäjän henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojensa oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaisille.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeutesi rekisteröitynä on kuvattu yksityiskohtaisesti EU-asetuksessa 2016/679 (GDPR).

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa), ellei ole erityisiä syitä pidentää vastausaikaa. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.